• head_banner_01

Sản phẩm đặt tay FRP

  • FRP Hand Layup Product

    Sản phẩm đặt tay FRP

    Phương pháp ép bằng tay là phương pháp đúc FRP lâu đời nhất để tạo ra các sản phẩm composite FRP GRP.Nó không đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật và máy móc.Đây là cách có khối lượng nhỏ và cường độ lao động cao, đặc biệt phù hợp với các bộ phận lớn như tàu FRP.Một nửa khuôn thường được sử dụng trong quá trình xếp lớp bằng tay.

    Khuôn có hình dạng cấu trúc của các sản phẩm FRP.Để làm cho bề mặt sản phẩm sáng bóng hoặc có vân, bề mặt khuôn cần có lớp sơn hoàn thiện bề mặt tương ứng.Nếu mặt ngoài của sản phẩm nhẵn thì sản phẩm được làm bên trong khuôn cái.Tương tự như vậy, nếu bên trong phải nhẵn thì mới đổ khuôn trên khuôn đực.Khuôn không được có khuyết tật vì sản phẩm FRP sẽ tạo thành dấu của khuyết tật tương ứng.